Category: Ymse

Høyere utdanning

I et arbeidsmarked i stadig endring er trenden den at det lønner seg å ta høyere utdanning. I dag stilles …

Category: Ymse

Kan universiteter bruke CRM?

Universitetene og CRM CRM, eller Customer Relationship Management, handler som navnet tilsier om behandling av kunderelasjoner. Hvorvidt studenter på universitetene …