Category: Ymse

Høyere utdanning

I et arbeidsmarked i stadig endring er trenden den at det lønner seg å ta høyere utdanning. I dag stilles det større krav til formell kompetanse, og for mennesker uten relevant utdanning er det vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet. Selv de yrkene som tidligere var kjent som klassiske “arbeideryrker” med fysisk arbeid, krever i dag kurs, sertifikater og formell kompetanse, og det er ikke lenger nok å vise til tidligere arbeidserfaring og god arbeidsmoral. For mange kan det være utenkelig å ta høyere utdanning, men realiteten er dessverre at det i dag er en stor fordel å kunne vise til for eksempel en bachelor- eller en mastergrad. I denne artikkelen ser vi nærmere på dette med høyere utdanning.

Ulike universiteter og høyskoler i Norge

I et Norge har vi et godt utviklet utdanningssystem med en rekke muligheter. Det finnes høyskoler og universiteter fra Mandal i sør til Alta i nord. De mest kjente skolene er nok NTNU, som finnes i Trondheim, Ålesund og på Gjøvik, sammen med Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Det er også muligheter i form av at man kan velge mellom et nærmest uendelig antall utdanninger og spesialiseringer innen blant annet økonomi, kommunikasjon, pedagogikk, samfunnsfag eller idrett, for å nevne noen. I Norge er vi veldig opptatt av å skape og ivareta et godt studiemiljø, og det er vanlig med en fadderuke når man begynner å studere for å bli kjent med klassekameratene sine.

Studere i utlandet

Det er også mulig å studere i utlandet. Det kan enten gjøres gjennom å gå et utvekslingsprogram eller å ta praksis ved det norske universitetet eller den norske høyskolen du går på. En annen mulighet er å søke seg direkte til utlandet og ta hele eller deler av utdanningen der. Det kan også være en styrke på en fremtidig CV å kunne vise til at man har studert i utlandet.

admin