Category: Studere ved et universitet

Videreutdanning ved et universitet

 

Det er mange som er i arbeidslivet som tenker at de trenger mer tyngde til sin kompetanse. Noen føler kanskje at de har behov for ny kunnskap og ønsker å være oppdatert på den nyeste forskningen innenfor sitt felt. Over hele landet tilbyr universiteter videreutdanning eller kurs for folk som allerede er ute i arbeid.

Videreutdanning er ikke bare for de som allerede er ute i arbeid. Folk som er ferdigutdannet som for eksempel fysioterapeuter kan også ta videreutdanning innenfor osteopati, for å bli spesialisert innenfor dette. Man kan da gå direkte videre på denne videreutdanningen, etter å ha fullført utdanningen som fysioterapeut.

Det som er fint med videreutdanning er at det er tilrettelagt for at man kan utføre denne typen utdanning ved siden av jobb. Tilbudene varierer veldig og man kan i mange tilfeller ta en slik type utdanning som deltidsstudier eller for eksempel over nettet.

For de som har en travel hverdag med jobb og familie, er dette derfor midt i blinken. Videreutdanning passer for alle, og mange universiteter tilbyr ulike typer videreutdanninger, slik at man får tilgang på den kunnskapen man ønsker uten at man må gi slipp på andre ting i livet.

admin