Category: Ymse

Hvorfor studere ved et universitet?

 

I dagens samfunn finnes det studietilbud i alle retninger, og man har mulighet til å studere ved universiteter og høyskoler i nesten alle deler av landet. Det finnes flere høyskoler enn det finnes universiteter i Norge, og forskjellen er rett og slett at universiteter har et høyere tilbud av doktorgradsstudier.

Det stilles krav til universiteter om å jevnlig produsere bachelor- og mastergradsstudenter. Dette kravet må av universitetet imøtekommes dersom de ønsker å beholde tittelen som universitet, da dette som regel anses å veie tyngre enn å være en høyskole. For engasjerte og motiverte studenter ligger da forholdene til rette for å kunne studere til en mastergrad av god kvalitet.

Universitetene ønsker hele tiden å gi et så godt tilbud som mulig til sine studenter. Dette gjelder både studietilbud og fasiliteter innen læring. Det er viktig med nok leseplasser og moderne utstyr for at studentene skal kunne yte sitt beste.

Dette fører da til at universitetene kjemper om å være det beste i landet og samtidig om å tiltrekke seg de klokeste og beste hodene som finnes der ute. Videre fører dette til enda bedre studietilbud og bedre universiteter generelt sett, noe som kommer studentene til gode.

Studietiden handler ikke bare om å studere døgnet rundt, men mange må flytte langt hjemmefra, og da er det ekstra viktig at man skaper seg et sosialt nettverk, slik at man ikke føler seg ensom og får hjemlengsel. Ved universitetene finnes det utallige tilbud når det gjelder fritidsaktiviteter. I mange er det såpass mange studenter at tilbudene står på rekke og rad.

Det finnes for eksempel “linjeforeninger for alle typer studier. Dette er grupper av studenter som arrangerer sammenkomster, gjesteforelesninger eller fagdager for studentene ved det spesifikke studiet. Å være med i styret i linjeforeninger kan by på mange gode erfaringer og samtidig som man blir ekstra godt kjent med noen av dem man studerer med.

Ønsker man å bli kjent med folk utenfor sitt studium finnes det også mange ulike grupper man kan delta i, enten man er interessert i radio eller ønsker å prøve volleyball for første gang. Ved universitetene finner man en rekke tilbud innenfor ulike kategorier, slik at man alltid vil finne noe man er interessert i.

Å studere ved et universitet gir altså mange fordeler, og forhåpentlig vil arbeidsgiver ha hørt om nettopp det universiteter du har studert ved. Utdanningene som gis ved universiteter er av høy kvalitet og vil gi deg kunnskapen og treningen man har behov for, før man skal ut i arbeidslivet.

Det er en ting som er viktig å huske på før man søker seg inn på et universitet, nemlig karakterene. Kampen om plassene er som regel ekstra tøff når det gjelder studier ved universiteter. Det er derfor lurt å tenke på karakterene så tidlig som mulig, slik at man er godt forberedt og selv kan velge det universitetet man ønsker å studere ved.

Rebecka